ویژگی های بازی The Humans: Meet The Ancestors:
- 14 کاراکتر مختلف
- 8 دنیای متفاوت در بازی
- 80 مرحله جذاب
- محیط طنز گونه
- استفاده از آتش و اکتشافات تاریخ در بازی
- دارای گرافیکی مناسب
- و ...