تبلیغات
مرجع دانلود فارسی - دانلود کتاب دانش علوم بانکی

مرجع دانلود فارسی

دانلود کتاب دانش علوم بانکی

آزمونهای استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی یک منبع اختصاصی ثابت دارند و آن چیزی نیست جز  دانش علوم بانکی. دانش علوم بانکی به چندین موضوع مختلف قابل تقسیم و تطبیق می باشد  ولی در کل به  دانشی اطلاق میشود که موضوع آن بانکداری با تقسیم بندیهای داخلی و خارجی ( ارزی ) و موضوعات نزدیک به آن می باشد.

آزمونهای استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی یک منبع اختصاصی ثابت دارند و آن چیزی نیست جز  دانش علوم بانکی. دانش علوم بانکی به چندین موضوع مختلف قابل تقسیم و تطبیق می باشد  ولی در کل به  دانشی اطلاق میشود که موضوع آن بانکداری با تقسیم بندیهای داخلی و خارجی ( ارزی ) و موضوعات نزدیک به آن می باشد.

این کتاب عبارت است از :

- پول و بانک

- تاریخچه بانکداری در جهان و ایران

- بانکداری بدون ربا

- تحولات بانکداری در ایران در ۵۰ ساله اخیر

- حسابداری بانکها و صندوقهای وابسته به آن شامل صندوقهای  اجاره ای

- انواع سپرده ها و مباحث مربوط به آن

- چک و قانونهای مربوط به آن

- اوراق مشارکت

- وکالت نامه ها

- حساب مرکز

- حواله ها

- اوراق و اسناد تجاری

- اموال منقوله

 

> آپلود سنتر عکس رایگان