ویژگی های بازی Deadly 30:
-  عناصر متعدد دفاعی
- سه شخصیت مختلف
- فرماندهی تیم رزمی
- سلاح های منحصر به فرد و قابل ارتقا
- برنامه ریزی تاکتیکی
- مبارزه با زامبی ها
- و ...