البته برنامه قابلیت تعریف کردن چندین سفر همزمان را هم دارد و برای راحتی کار کردن با آن، رنگ و شمارهٔ خطِ ایستگاه‌های مسیر پیشنهادی در کنار آن‌ها نمایش داده می‌شود و زمان حرکت تک‌تک قطارها از ایستگاه مبداء برای شما نشان داده می‌شود. ایستگاهی که با دو رنگ نمایش داده شده باشد، جایی است که باید خط متروی خود را عوض کنید.
این برنامه آنلاین است.