امکانات:
- معماهای کوچک اعتیادآور
- استفاده کامل از امکانات دستگاه شما
- به‌روزرسانی‌های مداوم برای طبقات جدید
- رایگان!

نحوه انجام بازی:
- قفل در را باز کنید تا به طبقه جدید راه پیدا کنید.
- با هر حرکت ممکن بر روی تصاویر راه حل معما را پیدا کنید!
- می‌توانید برخی موارد را انتخاب کنید و از انبار خود مورد استفاده قرار دهید.
- در اولین طبقه بر روی در آسانسور کلیک کنید. با زدن پیکان سبز رنگ پشت در به طبقه بعد بروید.
- برای طبقه ۲، سطل آشغال را به کنار بزنید و پیکان سبز رنگ پشت آن را فشار دهید. در انباری خود بر روی دکمه خاکستری بالای قرمز کلیک کنید. سپس دکمه سبز را برای بازکردن در بزنید.
- در طبقه چهارم عمل بر عکس زوم به داخل را انجام دهید!