ویژگی های بازی A Valley Without Wind:
- انتخاب محیط بازی
- سفر و گشت و گذار در یک جهان در حال گسترش و پر از موجودات خطرناک
- کشف رازهای عجیب و برخورداری از قدرت های جادویی
- انجام مبارزات تاکتیکی
- ایجاد کاراکترهای بازی
- بازی به عنوان رهبر یک جامعه
- حل معماهای مختلف
- و ...