ویژگی های بازی 7Artifacts:
- استفاده از انرژی جادویی اشیا
- پیروی از خط داستانی
- گرافیک خیره کننده
- و ...