تبلیغات
مرجع دانلود فارسی - دانلود 3 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP - بازی مسابقات جهانی رالی

مرجع دانلود فارسی

دانلود 3 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP - بازی مسابقات جهانی رالی

دانلود 3 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP - بازی مسابقات جهانی رالی 3
WRC: World Rally Championship 3 یک بازی رالی ماشین سواری است که مسابقات فصل های گوناگون این رشته را در خود جای داده است.در ابتدای بازی ، یک ماشین مسابقه ای را از بین کمپانی های مطرح انتخاب می کنید و سپس وارد دور مسابقات می شوید.آن چه موجب هیجان بیشتر این بازی می شود ، وجود ماشین های معروف از بین کمپانی های معتبر است ، به گونه ای که 35 اتومبیل رالی در قالب 50 تیم ، در دور مسابقات قهرمانی آن حضور دارند.

دانلود 3 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP - بازی مسابقات جهانی رالی 3

یک بازی رالی ماشین سواری است که مسابقات فصل های گوناگون این رشته را در خود جای داده است.در ابتدای بازی ، یک ماشین مسابقه ای را از بین کمپانی های مطرح انتخاب می کنید و سپس وارد دور مسابقات می شوید.آن چه موجب هیجان بیشتر این بازی می شود ، وجود ماشین های معروف از بین کمپانی های معتبر است ، به گونه ای که 35 اتومبیل رالی در قالب 50 تیم ، در دور مسابقات قهرمانی آن حضور دارند.


 

   تاریخ: دوشنبه 24 مهر 1391

 

> آپلود سنتر عکس رایگان